Produkter för helhetslösningar inom vattenbehandling

Vi erbjuder ett flertal högkvalitativa produkter inom vattenrengöring. Vår strävan är att ta fram allt mindre miljöbelastande produkter och genom vår kunskap och kvalitet minska förbrukningen av dessa.

Vi erbjuder

Ytaktiva medel

Denna produktserie heter INChem Bio. Dessa produkter förhindrar att bakterier, alger och svamp får möjlighet att etablera sig i vattensystem.

Rengöringsprodukter

Produktserien för rengöring kallas INChem Clean, där våra produkter används till olika typer av rengöring, som t.ex. system- eller objektsrengöringar.

Flockningsmedel/Polymerer

Denna produktserie heter INChem Floc. Dessa produkter är polymerer som har olika molekyllängd och laddning för att på bästa sätt ”binda ihop” partiklar beroende på vattnets och partiklarna egenskaper. 

Hetvatten/-ångsystemprodukter

Denna produktserie heter INChem Boil. Produkterna minimerar risken för korrosion och beläggningar i fjärrvärmesystem, pannvatten och ångsystem.

Skumdämpare

INChem DiAir kallar vi denna produktserie. Denna består av olika typer av skumdämpare, som anpassas till systemen för bästa effekt.

Dispergeringsmedel

INChem Disp är namnet på denna produktserie. Dispergeringsmedel används för att föroreningar i vattnet inte ska bygga upp beläggningar.

Våra produkter håller systemen rena, vilket är en förutsättning för effektivitet och ekonomi.

Korrosionsinhibitorer

I produktserien INChem Inh ingår alla våra typer av inhibitorer. Genom tillsatts av relativt små mängder till vattnet av någon av våra inhibitorer minimeras risken att såväl korrosion som beläggningar uppstår i vattensystem.

INChem Green

INChem Green är namnet på vår pyraninbaserade produkt. Denna produkt är starkt flourescerande grön vilket används som effektiv läcksökningsprodukt i vattensystem, bland annat fjärrvärmesystem.

Kyltorn

Det finns mängder med bra lösningar då tekniken går framåt. Med en bra kylning av vatten sparar man energi, tid och får ett pålitligt system i alla väder.

Vi hjälper Er med den lösningen som passar Er verksamhet bäst.

•  Optimering av kyltornsvatten
•  Online mätningar av konduktivitet.
•  Automatisk reglering av uppkoncentrering.
•  Optimerad dosering av kemikalier för att eliminera risken för utbrott av legionella i kyltorn!

Filter

Filter avlägsnar föroreningar från vatten med hjälp av av en fin fysisk barriär, en kemisk process eller en biologisk process. Filter rengör även vatten i olika omfattningar för tusentals applikationer.

Vi marknadsför avhärdningsmassa mot kalk
samt blandbäddsfilter/massa som upptar organiskt material och salter.

Filteranläggning

Detta kan till exempel vara RO-anläggning, avhärdningsfilter vid problem med hårdhet, humusfilter, järn/manganfilter eller totalavsaltnings-anläggning. Vi erbjuder också mekanisk rening såsom patronfilteranläggningar och påsfilter samt sandfilter med fällningskemikalie som förbehandling.

Läs mer om alla produkter i vår katalog