Vattenbehandlingar

Vi erbjuder produkter, service och utbildning med hög kvalitet. Med teamkänsla samarbetar vi med våra kunder till ökad kapacitet och driftsäkerhet. Vår strävan är att ta fram allt mindre miljöbelastande produkter och genom vår kunskap och kvalitet minska förbrukningen av dessa.

Vi erbjuder

Vattenrening

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för olika behov av vattenreningsanläggningar och filter. Detta kan till exempel vara RO-anläggning, avhärdningsfilter vid problem med hårdhet, humusfilter, järn/manganfilter eller totalavsaltnings-anläggning. Vi erbjuder också mekanisk
rening såsom patronfilteranläggningar och påsfilter samt sandfilter med fällningskemikalie som förbehandling.

Kylvatten

De olika typerna av kylvattensystem; genomströmmande, öppet system
och slutet system har oftast olika problemområden och behandlingsmetoder.

Fyra problem som normalt associeras med kylvattensystem är korrosion, beläggningar, försmutsningar och mikrobiologiska föroreningar.

Dessa problem bidrar till reducerad livslängd, försämrad värmeöverföring, ökad vattenförbrukning, sämre kyleffekt samt ökade drifts- och underhållskostnader.
Vi strävar efter att hitta den bästa lösningen för att motverka dessa
problem.

Objekt- & Systemrengöring

Värmeöverföringsförluster i t.ex. värmeväxlare kan snabbt bli ett problem på grund av kalkbeläggningar eller andra föroreningar, med minskad effekt och försämrad driftsekonomi som följd.

IKP Nord erbjuder kemisk rengöring av hela system eller enskilda objekt som t.ex. värmeväxlare och hela pannor. Metoden och kemiska produkterna som används anpassas inför varje rengöring för att få maximal effekt.

Vi erbjuder också möjlighet för rengöring av system under drift, då det inte finns möjlighet för driftstopp.

Pannvatten

Problem bundna till bildande av pannsten, korrosion, stora bottenblåsningar och hög kemikalie-förbrukning kan snabbt få allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Vi strävar efter att hitta bästa pannvattenbehandlingen för att maximera driftsäkerhet och ekonomi. Detta kan till exempel innebära behandling med produkter baserade på fosfat, syrereducerare, alkali eller dispergent.

Passivisering

IKP erbjuder även passivisering av rostfria rör och tankar.