Proffs på vatten

Vi är rikstäckande och hjälper den nordiska industrin med bättre vatten för kyl & värmesystem som ger en längre livslängd, lägre energiförbrukning och mindre underhåll. Vi erbjuder helhetslösningar inom vattenbehandlingar samt produkter, service och utbildningar. Hur kan vi hjälpa Er ?

Vi tillgodoser industrins behov av helhetslösningar inom vattenbehandling

Vi erbjuder produkter, service och utbildning med hög kvalitet. Med teamkänsla samarbetar vi med våra kunder till ökad kapacitet och driftsäkerhet. Vår strävan är att ta fram allt mindre miljöbelastande produkter och genom vår kunskap och kvalitet minska förbrukningen av dessa. Vi bidrar aktivt till en bättre miljö för oss alla.

Vattenrening

IKP Nord erbjuder kundanpassade lösningar för olika behov av vattenreningsanläggningar och filter.

Objekt- & Systemrengöring

IKP Nord erbjuder kemisk rengöring av hela system eller enskilda objekt som t.ex. värmeväxlare och ånggeneratorer.

Kylvatten

De tre olika typerna av kylvattensystem; genomströmmande, öppet system och slutet system, har oftast olika problemområden och behandlingsmetoder.

Vattenprovtagning

Vi hjälper Er att testa vattenkvaliten och kommer med åtgärdsförslag.

Pannvatten

Problem bundna till bildande av pannsten, korrosion, stora bottenblåsningar och hög kemikalieförbrukning kan snabbt få allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Legionella

Vi hjälper kommuner, sjukhus, företag och fastighetsbolag med att lösa bakteriella problem såsom legionella i t.ex. biofilm

Våra kunniga tekniker guidar dig gärna genom……

alla olika typer av produkter och tjänster inom våra produktområden. Vi kan tillhandahålla såväl standardprodukter som specialtillverkade lösningar för din verksamhet.

Vår Miljöpolicy

Vatten är ett av de bästa medier som håller ämnen i lösta i vatten och är ett bra sätt att transportera energi och partiklar. När obehandlat vatten används i industrin leder detta ofta till beläggningar och korrosion i systemen. Vi har kunskaper om vattnets effekter på miljön FÖRE, UNDER och EFTER processen.

Vi arbetar för miljön genom ständig vidareutbildning av personalen, lagbevakning kring vår verksamhet . Våra miljömål anpassas mot kunden så att de ska få en optimerad process med ett långsiktigt och ekologiskt perspektiv.  IKP Nord är sedan 2001 certifierat enligt ISO 14001.

Vi fokuserar på att

Effektivisera kunders processer och därmed minska miljöbelastningen genom att erbjuda effektiv behandling av processvatten,
systemrengöring, leverans av systemlösningar och utrustning för vattenbehandling.
- Samarbeta med våra leverantörer och övriga intressenter kunna erbjuda våra kunder alternativa, mindre miljöbelastande
produkter och emballage till våra kunder.
- Alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagstiftning och regler, relevanta för vår verksamhet.
- Informera våra leverantörer, kunder och intressenter om vår miljöpolicy genom publicering på hemsidan.
- Arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål.
- Kontinuerligt öka vår kompetens när det gäller våra produkters och tjänsters miljöpåverkan.

Projekt som gör skillnad

Tunadals Sågverk

Trä

Genom rengöring av tex. torkarbatterier skapar vi ökad effektivitet och minskar elförbrukningen för sågverk

Sjukhus

Vi jobbar tillsammans med Sveriges regioner att lösa kylning och filterproblem för att leverera rent vatten ut i ledningarna.

Industri

Med våra tekniker tar vi på oss att lösa alla typer av problem som kan lösas med vattenåtgärder. Vi rengör, energioptimerar, byter filter samt tillsätter och säljer kemikalier som löser Era problem.

Kontakta oss så kommer vi ut på ett platsbesök

Våra tekniker hjälper Er

5/5

Nyheter

Certifiering

Nu har vi genomfört upp uppdatering av vår certifiering och blivit godkända. Bra jobbat alla inblandade.

Ny hemsida

Äntligen kan vi stoltsera med en ny hemsida. Vill ni komma i kontakt med oss, klicka på länken kontakta oss!

Nya IKP Nord

Nu har vi flyttat huvudkontoret till Sundsvall och fortsätter vår expansion i hela Sverige med Sundsvall som mittpunkt.

Några av de branscher vi jobbar med på IKP Nord Vattenvård

Aluminiumverk

Sågverk

Processindustri

Livsmedelsindustri

Stålverk

Gruvindustri

Fjärrvärmeverk

Sjukhus

Pappersbruk

Vattenverk

Kärnkraftverk

Bryggerier