kaore te aroha moteatea

Kaore te matao te kimonga ki te whare, Nuku mai ra, e Ngara, hei hoa tau awhai ake; He mea te . Ko etehi o nga rangatira o Ngati Kahuhunu na Te Wherowhero i whakahoki mai i Waikato. Te Moana-waipu; Na Ruarangi, tupuna o te Ruarangi hapu o te iwi Ngatihaua, te iwi o Wiremu Temehana Tarapipi te Waharoa, kua mate ra. Kei te wharangi 29 o taua pukapuka ano etahi korero a Hoani Nahe mo te Patupaiarehe. Ko tenei waiata kua taia ki Nga Moteatea: kei reira e kiia ana, He Tangi na nga tupuna o Te Wharepouri. Ko Te Wharepouri no Te Atiawa. 46. 25. 4. 9/136 it is recorded that the text of this song was supplied by Takaanini Tarakawa. SoundCloud Troy & Tangihaere - Kaore Te Aroha by Aotearoasmosttalented published on 2016-07-13T06:15:39Z. Te Whakapapa tika tenei o Te Momo mona te Waiata nei. E hoki koutou Kaitoa, kia mate! Ka titoa atu te waiata nei e Turiwhewhe i Paoteki, kei Aorangi, kei Rereata; ko te Hemo-o-Tawake te ingoa o te whare. Ka hoki a Te Hapuku ki tona kainga noho ai. Te Whatuiapiti spent the greater part of his life in open fighting, where men fought face to face and shoulder to shoulder, from Heretaunga to Wairarapa and from Heretaunga to Wairoa. The current of Mangawhero (The Crimson stream) is ever tugging and will continue so to do. Mangawhero is a stream at Pakowhai which flows into the Ngaruroro river. Koheri rawa koe i ahau, 6. 2. Tua.Mo te Roto-a-ira, i reira hoki te nohanga o nga tungaane o Te Rohu, na reira i ki mai he rongoa pai te papa koura mo tona mate, me waruwaru. Hone Rongomaitu is also the composer of other songs. Anxious thoughts, etc.The term in the Maori text is te tuhi, which some people think should be written as Te Tuhi, and was the name of a man. ki te p. Ka haramai ratau kia kite. Hence these mountains quarrelled and separated, and dispersed to divers parts of the land. Ki tetahi whakahua Tera Tawhiti., 14. 4. Ngaruru ana ra te taringa whakarongo, e! Ki te iwi ra ia e haupu mai ra Roto-a-Tara.A lake in Hawkes Bayseveral battles were fought there. 15 Ki Tuaro ra, kei tata mai koe; 7. 10. Te Kuru-o-te-marama.Kua whakamaramatia ra i te tangi mona, i te waiata nama 5. Katahi ta taona ki te pungapunga, kaore i maoa. Kei roto e huri popoki ana te waka nei a Nukutaimemeha, e kiia nei, ko te waka tera i hiia ai e Maui te whenua. 1820s Kaore te Aroha Mohukihuki - lust for another's husband. This line is not in Nga Moteatea (Grey), but it is in S. Locke. 272, O mesdames.. 4. Page 427 and 428: Na Horomona Marakaia Heni Aporo Hap. According to Tonga Awhikau and Nganeko, elders of Taranaki, that description is wrong, and that the author was Te Rauparaha; it was his lament for Kawhia, when it was abandoned, and he and his people migrated to the south. Ka hiko taku manako ki te hori ki waho ra, Miriama was the mother of Hamiora Aparoa and others. I tawaitia iho Genre Acoustic Comment by Nina10. Ko te toroa tai naku i kapu mai Whakatau rangi ake te here ki tku ate. Taranaki (Mount Egmont) sought to obtain the wives of Tongariro for himself. 15 E ona tuahine Te Hoatu-u-Te-Pupu; Ko te tane i moe ai a ia ko Uenuku no tenei ao. Ko tona ritenga ia he waiata tenei kua maha ona whakawhitiwhitinga i roto i nga iwi. Te Atiawa is a Taranaki tribe. Te Koreke.He toka kei waho o Whangaipotiki (kei te taha tai o Whareponga) he rerenga taruke. Te Ana-i-Oremu (lit. The Cave at Oremu).It is a place for the dead between Waihi and Tokaanu, Lake Taupo. 6. He wahine turehu ano ta te turehu nei i mua atu i tona tahaetanga i a Ripiroaiti, ko Tapu-te-uru-roa te ingoa. Te wa ki Nukupori, p. 64). Tuaro.He whakapotonga mo Tuaropaki, he pa kei Taupo, a he kainga. Ko te marama o Akuhata he mea hou mo nga kaiwhaiwhai o te raupapa Game of Thrones (he Game of Thrones ranei) i runga i te HBO Max. Te whare o te kahikatoa Toroa uta.Hei ritenga mo te kura, i tangohia mai i te keke o te kaka, i rakaia ki runga i te taiaha, ara i te maipi kura. Tera pea na Eruera Kawhia, na Mohi Turei ranei. Tena ka riro i runga i te pokai kawariki. Ko Te Rakahurumai ano tenei i te waiata nama 36; Ka mea e te muri, ka tu mai te takahi; a na Turiwhewhe ano tenei tangi mona. The version given here has been re-arranged to agree with the lament as sung by Te Rauparaha. Ka hoki ia ki Ohiwa; tae rawa atu, ka hori mai ia te waka i waho, hoki tonu mai ia. Whole line.In some cases this line has been recorded as, Tahuri mai o mata te tikitiki rau mokimoki. But that rendering is obviously wrong and not applicable to the theme or context of this song. 15. Ko Taputeururoa, ko Ripiroaiti, Hei kawe i a koe, These songs are sung throughout the land, as laments for the dead or as songs of love; they owe popularity to their rather haunting air. Nga Moteatea, by Apirana T. Ngata, p 257-296 Previous Next - 1 NGA MOTEATEA Volume 3 EDITED BY SIR APIRANA T. NGATA PRELIMINARY NOTE. 16. Te mamae! Toheapare.In some versions this is given as Toheata. This was another name for Te Whatanui of Ngati-Raukawa; a descendant of Parewahawaha. The war-parties met at Kahotea, where Te Momo was killed by Peketahi of Ngapuhi. Tera te komaru kia ata haramai, In the book by Samuel Locke it is recorded that this song is a lament for Tukorehu. This is a lament by him for his son, Taneuarangi, who was killed at Tapuaeroa, on the upper reaches of the Waiapu River. 8. Ka roa, ka huakina e te tangata nei te tatau o te whare; kua rewa ke te ra ki runga, ka kite te tangata nei i te atahua o tona wahine. Mo te toa o nga tamariki a Nohomaiterangi tenei whakatauki, he toa tuku iho i a Te Whatuiapiti, tuku iho ki a Pareihe; tena kei nga whakamarama o nga oriori, o nga kaioraora, o nga tangi mo Pareihe. 2. Kei hea he haerenga? Ko ana tanguru mai ki tona takotoranga, Kei raro koe Toko, taku hoa tungane. He matua me ngaro. Te Kohika.Ko tetahi o nga tini rangatira o Tuhourangi:. : M. 150; S. 83; B. I a korua, e, It was at the battle of Tangoio, after Te Momo's death, when Te Haeana, son of Te Momo, returned. Lo, the dawnlight heralds the early morn o'er Houhora! Plantation of Tangaroa.The ocean. Ki tetahi ahua he haohao nui, he apo i nga korero kino. 1. E te manawa i raro; I taia tenei waiata ki Nga Moteatea, p. 16, kei reira e kiia ana, he tangi na Te Ngahuru, te rangatira o Ngati-Whakaue mo tona waka. Body of mine.In Nga Moteatea (Grey) this is recorded as taku moenga (my sleeping-place). In J. Whiwhinga.He wahine rangatira no nga uri a Hauiti. Te hiki te waewae, te hoki whakamuri. 10. In the meantime that man had gone to acquaint his friends of the beauty of his wife. Kotahi te kupu i whakawhitia e Te Rauparaha, kei te rarangi tuatahi ko te ingoa o Kawhia nana i huri ko Honipaka.. Ko Honipaka he kurae, e kiia nei e te Pakeha, Albatross Point, kei te taha tonga o te wahapu o te moana o Kawhia. Parahaki.There is a place of this name at Opoutama, at Te Mahia, and also south of Ruatahuna. That.According to McGregor: Wairua o te waka kawe i ahau (Spirit of the canoe which bore me onward). Ka rangona atu e nga tungane kei te pera to ratau tuahine ki taua rangatira, ka tikina atu, ka whakahokia mai ki tona whenua tipu. Te Whare Atiawa.Ki Nga Moteatea a Apirana e penei ana: te rahi Atiawa. Ko Te Atiawa he wahanga iwi no Taranaki. Renata.Ko Renata Te Mauhamanu, ko te tama a Turiwhewhe raua ko Te Rakahurumai, i mate tahi atu ki te moana raua ko te papa. Noku te wareware.Ki etahi e penei ana, E au kuare kihei rawa i puritia., 13. Kauri.This is in reference to the canoes of the Ngapuhi. Ki runga i te kanoi, kia tika ko te hono, e; Those which went towards the sea were Whakaari (White Island) and Mou-tohora (Whale Island) and Paepae-aotea (a small rock islet near White Island), and Putauaki (Mount Edgecumbe). The Tuhoe folk have another version of the story of the mountains which has been recorded in Best's book, Tuhoe p. 983. This was one of them. Ko Hinekaukia te tipuna o Rapata Wahawaha. 1. ), (Ref. I tapaea hoki te Tone-o-Houku. E kiia ana hoki ko te take nui i haere mai ai te ope a Hongi Hika, i whakaekea ai a Mokoia, he takitaki i te mate o Te Pae-o-te-rangi ratau ko ona hoa o Ngapuhi, i patua e Tuhourangi ki Motutwa, i Rotokakahi, e karangatia nei e te pakeha ko the Green Lake. Ka tae taua ope ki Motutawa, ka tau ki te whare, ka whakakaru a Mokonuiarangi ki tena rangatira, ki tena rangatira o Tuhourangi kia patua; kaore i kaha. 13. I te Ra-torua. Tuturu Hone Teri i korero ki a Pei Te Hurinui i te 23 o Hurae, 1923. No Mere Whakaoi ka pouaru ka moea e Karauria Kauri. 3/31 Hoani Nahe gives a different version and on page 30 a different origin of this song: It [the word Maori] will be found in the love-song of Whanawhana and Rangipouri, chiefs of the iwi atua, or Fairies, the Patupaiarehe, Turehu, or Korakorako. Kei ona whakawiringa i roto i te Apiti; No te ngaronga o te wahine Maori nei, ka tikina e Ruarangi ka kimihia. Kia moe taua i te maru aiahi, e i. E miri atu ra ia i waho o te Koreke; Takinga-o-Rehua.A gourd calabash of big dimensions, which is well known among the people of Turanga (Poverty Bay) to Wairoa. Ki te wai tuku kiri o te iwi e aroha nei au ! 15. Tukua mai ki roto ki nga turi o te uri o Moeana. Ka pipiri i tenei wahi, ka riri, ka whati a Ngati-Waiora. 5 Maru tata rawa 'hau Ko au ka uhupoho ki oku moenga, Pareihe.The leader of the Ngati-Kahungunu on their return to Hawkes Bay. Te Ra-torua.The name given to the murder of the children of Uenuku. E te ipo 'Ati-Pare, e moea atu nei ko te wairua. With the fall of eventide, etc.In other versions this line and the next read as follows:. Tirohia nga waiata 112, 319. 5. 9. Te taenga mai ki Wharekahika, ka noho ia i kona, ka mahue tamaiti a tera, a Maroheia, ki reira, noho tonu iho hai pohatu.. E Te Mama atawhai, kei runga ake o matou kanohi aroha, he nui rawa atu ta matou e hiahia ai ki o roopu. With the morning light.This was a custom of the Turehu folk; with the first signs of dawn, they would return to their homes in the mists, which cling to the mountain ranges. Mo Kahuroa, I whakawhaiaipo ia ki a Te Toko, ara, Te Mahutu, he rangatira no Waikato, no Ngati-Maniapoto. 12. Kaore te aroha ki toku kokara, ki a Kohurepuku, Tirohia i te Waiata 55.). Sir Apirana Ngata has noted that he recorded some notes dictated by Materoa Ngarimu, but these notes were not found. According to some people the name of the canoe was Te Whakapu. Some minor corrections were made to the text in Nga Moteatea (Grey) in accordance with information supplied by Raureti Mokonuiarangi and Kepa Ehau. Kekeno.He kupu whakarite whakatoi hoki tera na nga wahine tau titotito waiata mo nga wahine e reia ana e te tane, wahine puremu ranei. E ki ana a Te Taite Te Tomo na Te Rerehau (tirohia i nga Waiata 75, 142, 319 me te 320) tenei waiata, he waiata aroha mo tona tane mo Te Tomo, tetahi nei o ona ingoa ko Tute. Tukorehu was a son of Hore, who was a brother of Parekaihewa, the mother of Te Momo. There are therefore some differences here, but it is all in the one family. Kei whea koe, e hika, ka ngaro nei i te ahiahi? Ka tere te koheri, ka tere ra te kahawai. he tahoro. E ki ana a Te Taite ko te taoro te kupu tika. Whakatirohia iho ra Na, ka riro te tane ka ahu ki te wahine o Te Aowera, ki te Awarua, ki era waahi: ko te tamaiti a tera wahine ko Te Herewini Waitatari. 5. This song was sung from Te Maurea, at Tutu in the district of Waiapu. Ko tenei waiata me ona whakamarama na Raureti Mokonuiarangi i homai ki a Apirana Ngata. Miriama was the mother of Hamiora Aparoa and others. E to kainga wae. This song was composed on account of her being afflicted with leprosy. Now this song was inspired because of this duality of wives. Paired off.The composer used the Maorified form of pair (pea) to denote that she and her lover were well suited to one another. The landmark, Te Whakauma-a-Roro is located there, which was fixed as the boundary of the tribal lands between Ngati-Porou and the tribes of Gisborne. See Song 55.). Nana i awhina a Ngati-Kahungunu. Ka haramai roimata. E ki ana a Te Taite, i rongo ia, na te wahine a Te Kanawa-whatupango o Ngati-Maniapoto tenei waiata, no nehera. Ko te tika i to pono horahia mai ra, An account is given hereunder to supplement that given above. Hinekaukia was a grandmother of Rapata Wahawaha. (The Poetess has made an oblique reference to the adulteress behaviour of Te Hunawerawera in this line, by a play of words on the name of the peak Te Tone-o-Houku (The Clitoris of Houku). E noho ana a Te Whatanui, a Ngati Raukawa, a Ngati-Tuwharetoa i te motu i Te Roto-a-Tara, e kiia nei ko Te Awarua-o-Porirua, i reira hoki te pa. Ka tutaki nga taua ki Kahotea; ka mate ki reira a Te Momo, na Peketahi o Ngapuhi i patu. Ki ta Ngati-Porou korero ko te tangata tenei o runga i a Horouta, nana i tapatapa haere etahi ingoa ki te takutai o te tai rawhiti. Wanton urging.Already explained in the introduction to this lament. Ko te take o tenei waiata koia tenei. 2. Ki runga o Mokoia. I te au o Mangawhero e kume nei, kume ake nei. Ko Mangawhero he awa kei Pakowhai, e puta ana ki Ngaruroro. 10 Kei te muri koe Tute, nana rawa i tuatahi, It is recorded in another lullaby: The women who caused wars in ancient times, and sent men to oblivion, were Raupare and Hine-kirikiri-a-Kaipaoe. Mania.Ngati-Maniapoto tribe of the King Country. Te Hemanawa was washed up on shore, and was placed upon a fern root platform. Kaore mai i nehera te mea hai maunga. Te Hanamai.He tipuna no Ngati-Whatua, e kiia ana he ariki no te mate ngerengere. In other versions it is given as Beyond is you, dear one., 18. Ko te kupu Ati-Pare i roto i te waiata e ki ana a Rere mo Ngati-Hinepare, hapu o Ngati-Raukawa. Ki Nga Moteatea (Kerei) e penei ana te kawea au te tere. Ko tona tikanga ia ko te tere mo te tangata heke ara kua mahue tona kainga ake. 3. 6. I moe a Ahumai, tamahine a Te Paerata, i te tama a Te Momo, i a Matawaia. No te whakaware nui a Whena, Perhaps there is more to it of which others have some knowledge. Ko Te Peehi e ki ana (B. Hei poupou ake mo roto i au. Koia te kautiti Moe!Abbreviation for Moeanawho was the mother of Te Houhou. Mo Kuhukuhu, Kereruhuahua.Is in the district of Waipaoa, Gisborne. The following note was added by Pei Te Hurinui:. Ki M. 116, Ki a Te Hurinui ra., 8. Aue! 6. Ko wai e kite atu? Ko to aroha ra, ko to tinana te whakarehunga iho; 7. Ka ngaro a Takahi e Ki te aroaro o Whiwhinga Ko Rihi Puhiwahine he wahine no Ngati-Tuwharetoa; engari ko tetahi taha ona no Ngati-Maniapoto, no Ngati-Toa. 18/73, S. 72, S. Ka whanau ta Te Titaha ko Tuterangiwhaitiriao; kaore ano i whai tamariki a Turiwhewhe i tena wa. 12. Katahi ka tika te tuhinga inaianei, he whare po rutu.. Close suggestions . Hikurangi.The highest mountain on the East Coast. Kei te pukapuka a Samuel Locke e kiia ana mo Tukorehu tenei tangi. Ati-Puhi.Peketahi was of Ngapuhi, the man who killed Te Momo. E hika hoki koe, e kuatau noa nei, Kei ng whakaoati herea ki te rangi The other Ngati-Kahungunu chiefs were returned from Waikato by Te Wherowhero (later first Maori king, and then called Potatau). Puhiwahine was the composer of several songs. 4. Te Whatanui of Ngati-Raukawa and the Ngati-Tuwharetoa were then living on the island of Roto-a-Tara Lake, it is known as Te Awarua-o-Porirua, and it was also a fortified place. 3/139 that this song was composed by Te Kahu for his wife; his informant was Paitini Wi Topeka (Te Whatu) of Tuhoe. Ko te kaupapa e whai ake nei na Pei Te Hurinui i whakakaupapa kia hangai ki te tangi a Te Rauparaha. 2. The song was sung when Spencer failed to return. Kua tawhio te motu i tenei waiata; e tangihia ana i nga matenga tupapaku; he waiata pai hoki ki nga reo tokomaha. E mahara iho ana, he waka ka urutomo, Kotahi te kupu i whakawhitia e Te Rauparaha, kei te rarangi tuatahi ko te ingoa o, Kei te pukapuka a Samuel Locke e kiia ana mo Tukorehu tenei tangi. Puakato.He taunga ika kei waho o Tawhiti, he taunga warehou. This song is recorded in Best's Tuhoe, p. 869. 3. Kei te ngaru whakateo e tere i Taupo. Poroa.He rangatira no Te Rarawa; nona tetahi o nga whakapapa kua tuhia ki runga ake nei. Taho.Kua whakamaramatia i runga ake nei. [Na Ihaia Hutana te oriori nei, ona whakamarama i tuhi mai. Ahumai figures in the account of the battle of Orakau. 11. His sons were born during the warlike period when bitter inter-tribal wars were being fought in Heretaunga (now Hawkes Bay), commencing in the time of Te Whatuiapiti. [C G B Db Ab Bb Eb Fm Cm Bbm F] Chords for Kaore te aroha - Mataotao Noa with song key, BPM, capo transposer, play along with guitar, piano, ukulele & mandolin. Or is it a word expressing fear and doubt. It is said that the disease was communicated to her by a man of Ngati-Whatua, Te Whetu, who touched her. 5 He waka he ika rere ki Hikurangi ra ia; 2. Puakato.A fishing ground off-shore from Tawhiti, where the warehou (, 14. It is said that the head of Parua was boiled in the calabash. At that place the mountain of Kakepuku may be seen standing on the edge of the Kawa swamp near Te Awamutu; and beyond it is Pirongia. Te Taite, however, explains it is a word expressing anxiety and apprehension. Ka kitea ki te kupu rama no te wa pakeha nei tenei waiata. 51. Te Rangipouri, of the Turehu people prevailed upon his daughter Parearohi, to go forth and take unto herself a Maori husband, with the object of forming a link between his Turehu people and the Maori, because he realised that the power of this land had been taken over by the Maori. 13. 59. Kia kotia te kiri piringa mai o te hoa, e No te tau 1846 te horo i mate ai a Te Heuheu ratou ko tona iwi, ka haria na a Te Heuheu ki Tongariro. 1. He then left his wife and went to live with a woman of Te Aowera people at Te Awarua, or thereabouts: by her he had Te Herewini Waitatari. Mowai rokiroki, ko te huna i te moa; 1. Ko tau rakau Ka tanga mai he wahine tuatahi tonu atu. Ko etahi o nga whakamarama na Hone Ngatoto. : J. Taku tamaiti, hohoro te korikori; Their child was Te Heuheu-rangi (The Sky Clearer). E te apa tarewa, i e. 15 I pungaia te tangata ki te one i Takawhiti, 8. Ma wai au e whiu te hiwi ki Otaki? 18. 25 Kei a Te Roruku ma. Honipaka.Kua whakamaramatia ake nei. Te Houhangapa.No explanation available. Taka ko roto nei e ai te ao hau, e, 63. 3/187.). Mata-koutu.A place at Mangaheia, in the valley of Uawa, where earth ovens were prepared. That side is the place occupied by the hosts. 3/148, T.C. The genealogy is given in the Maori text. Ko te Pukeronaki ta raua tamaiti. Ka puta te wahine nei ki waho, eke rawa ki runga ki to raua whare, ka waiata i te waiata nei. Whioroa was the dual wife. . 58. These people are some of the descendants of Hape and Wahineiti. Te riri a Poroa, i ki ai te rangi. 9. Ko Te Kotiri no Te Aitanga-a-mate, no Te Whanau-a-Rakairoa, no nga momo rangatira. Kia tangi atu ki au i konei, he aroha ki te iwi Ahuriri.Ko te moana i Nepia; hei tikanga mo Heretaunga. Kihei i wehi mai. 2. 3/176.). Tute.The name of Te Tomo when he was young. Pua re-wi.Ko tona tikanga he pua wi, ko te taru nui tera kei nga whenua pungapunga o Taupo e tipu ana. Tauramatua.He ingoa no Te Rakahurumai. Some of these were recorded by Elsdon Best and it is his version which is recorded here now. Kahuroa.This was another name of Te Rangitumamao, father of Te Kani-a-Takirau. No te tau 1910 i whakahokia mai ai a Te Heuheu ki Waihi, Taupo Moana, e tana mokopuna e Wi Tamaiwhana. 15. Ko tenei na te ratonga romaroma He mokopuna a Henare na Ritihia Te Riunui. Whakaputa rawa ake nei Marumarupo, 17. Kua tawhio te motu i enei waiata, e waiatatia ana hei tangi tupapaku, a hei waiata aroha; he pai hoki nga rangi. I waho o te Ihiwa, kei te whaonga o te maara na Tangaroa Motu rikiriki e roto i ahau. 42. Te Kou.Ki Nga Moteatea ko Te Kohu. Ko te ingoa tuturu ko Te Kou-a-Rehua, he rangatira nui no Ngati-Pukenga, no Tauranga. The principal fighting took place at the battles of Te Roto-a-Tara, Te Aratipu, Maungawharau, Te Kaupapa and Te Pakake. When published in the first edition the author of this song was not known. 3/176.). 13. P. 96. as Waiata mo Te Kawana n ate Kawau Te Tawa and he gives the following information:-. Te tikanga o te ingoa Karam. A derelict canoe.An old woman is likened unto an old canoe, broken and laid aside. Ko taku tau whanaunga no 'Toa i te tonga, Te Kuru-o-te-marama.Already described in the lament composed for him. According to some versions love or sorrow is substituted for Pera. Best says food of Pera (kai a Pera) should be written as Kaiapera which was the name of a person of the Tuhoe people. Moe mai, e Wano, i Trau, te pae ki te whenua (Ref. He pai te kaupapa o tenei waiata; he tangi tetahi wahi apiti tonu atu he kaioraora, he kohukohu mo nga rangatira nana te ope i mate ai a Te Momo. Te Pourewa.On the seaward side of Uawa, where Te Aitanga-a-Hauiti suffered defeat by Ngati-Porou. Pae noa.Ki tetahi kaupapa, Rauwiri rawa., 19. 8. Kia tika i te hiwi; Kei te, 3. Tu ake to uru nga tai e mimihi, 1. p. 64; S.L. Big Calabash,In the Maori text, which follows that given by Hone Ngatoto, the term used is tahau pararaha, a calabash with a wide opening. 5 Tera ia taku mea kei te tau o te marino, e, : S. 43, S. 2/38, S. 3/74, W. 4, W. p. 87, B. E hika ma e! Quickly decline.In the Maori text the term used is, 13. Hoatu, kia kawea nga pito kauika I paea te waka o Te Ngahuru ki Maukaha, he motu kei Hauraki. Pareihe.Ko te rangatira o te ope a Ngati-Kahungunu ki Heretaunga. 43. Karewa.An island lying off-shore from Aotea and Kawhia harbours. This gave rise to the saying Nought of the portion for Taho will ever return up the river.. I whai hoki etahi atu o nga maunga ki aua wahine. Ka ki atu te ope: E he! Ma te Whare Atiawa This song is recorded in Grey's Nga Moteatea: and it is there described as A Lament by the Ancestors of Te Wharepouri. Te Wharepouri belonged to Te Atiawa. Dearest One.According to Elsdon Best, Okare.. E tu noa mai ra koe ki au, e. 15. 5 mo te manu-aute (kite) tenei kupu. Ko Te Hemanawa i paea ki uta, ka makaia ki runga ki te whata-aruhe. Hoki mai e roto ki te puia nui ki Toknu, 6. Kia horo te tahuti nga tai ka taui, e, He atua te tane whakaako i te itinga, Ki ta Hoani Nahe e penei ana Puawe.. A collection of mteatea or old songs featuring the opening lines "Kaore te aroha ." Open navigation menu. Kahuroa.He ingoa tenei mo Te Rangitumamao, papa o Te Kani-a-Takirau. 10 Kei nga ihu waka taurua, kei o tipuna, It is also explained there that it was composed by Ahumai for her brother, Te Momo-o-Irawaru. 51. 2. 14/12), penei ranei pu o Rewi-kanepa (W.L.W. 235 e penei ana kawe.. 5. Tireni.Ki ta Hoani Nahe e penei ana Tirangi., 4. Heretaunga.A chief of Tuhourangi. 2. 10. Times of bitter strife.This is a reference to the bitter fighting and wanton killing which took place. Ko Pihanga te wahine, ai ua, ai hau, Kei te motu katoa e waiatatia ana, he waiata ngawari, he reka hoki. 15. Tawakawaka o raro po; O'er the range.In reference to Roto-a-ira, where the brothers (or male cousins) of Te Rohu lived, she was told by them that gold plate was a good cure and would heal her affliction, it was to be used for rubbing (or for unscaling as the song has itThe Translator). 9. Flaming tussock.In the Maori text the term pua re-wi are explained as being the bloom (pua) of the tussock (wi), which is the principal vegetation growing on the pumice lands of Taupo. Tera te kotuhi auahi ana Te waka ra e i tataia mai; Motutawa.An island in Rotokakahi Lake. 13. 42. The Reclining-mat-of-the-War-God.An ancient expression. ka puta he kino ki te hinengaro o te tangata e mau ana, a tera ano etahi atu ingoa kaore i te rite ki te ture . Horahia te titiro whakawaho Ko Tuturu he iramutu no Ahumai, na tana tungane na Hone Teri, i mate nei ki Orakau:. Ko taua Hone Rongomaitu ano tenei i era waiata ra. He kupu ranei, mo te tuiri mo te awangawanga. I riro mai a Pahoe i te waipuke i Tapuaeroa, ka paea ki te ngutuawa o Waiapu. Te Ra-torua.Ko te matenga o nga tamariki a Uenuku i te kohuru a Wheta. 13. 21.). 3. See Maori text for pedigree. 10 Moe noa mai i te moenga roa. 3/205.). He pakinga ratahi, Otira ka pohehetia e nga pakeha nana i tuhi tenei waiata i mua ka tuhia penetia, 'pu a Rewi (J. 9. Ko Te Whatuiapiti i pau te nuinga o ona ra ki roto i nga riri awatea, kanohi ki te kanohi, pakihiwi ki te pakihiwi, atu i Heretaunga ki Wairarapa, atu i Heretaunga ki te Wairoa. Kuhukuhu.He rangatira ano no te Aitanga-a-Hauiti. 4. E muri ahiahi takoto ki te moenga, e, 3. Te Auahi was the name of the place where the Whanau-a-Hinetapora tribe were killed, slain treacherously by the Ngati Ira tribe. Ki etahi whakahua E Pane. Ki ta S.L. This line suggests that Te Houhou showed no fear. 10. Te Hapuku then said to Te Momo, That land is not mine; my land is this at Poukawa. Ki te ao e rere mai ra runga i Totara, e; I te matenga ia o Renata raua ko tana matua, ko Te Rakahurumai, ki te wai, ka tukua te pouaru a Renata, a Rawinia, hei wahine ma Erueti Rena, e tai-tamariki ana i taua wa. I waiatatia mai te waiata nei i Te Wera, Hauhungaroa, i te taha hauauru o Taupo. 10. Ki etahi e penei ana, kei tua koe e hika., 18. 11. Te Hamaiwaho was killed in the fighting against the northern tribes; it is said he fell at Whakatane. Kei reira e whakamaramatia ana na Ahumai tenei waiata mo tona tungane mo Te Momo-o-Irawaru. He oriori, ahua tangi ano, na Nohomaiterangi mo ana tamariki mo te Hauapu raua ko Pani-taongakore. 14. Kei Taiporutu; kia whitirere au, Ka meatia e te tohunga ra nga rakau e rua, ka tapaina ko Te Houhou tetahi, ko Poroa tetahi. They were the parents of Peta Waititi. Ko te whakamarama a Te Taite te Tomo i te tainga tuatahi o Nga Moteatea Part one e he ana etehi waahi. The people of the Ringatu (Upraised Hand) Church know of Hamiora Aparoa, he lived at Ohiwa. Kaore tenei waiata i roto i Nga Moteatea (Kerei), engari kei te pukapuka a McGregor, Maori Songs, pp. He turaki he wawae i a maua nei. Te Momo of Ngati-Tuwharetoa was of that section of the tribe living on the western side of Lake Taupo, at Titiraupenga and the district of Hurakia. Kua whakatikatikaina e Pei Te Hurinui nga waahi he o nga korero a Te Taite. Some of the explanatory material were given by Hone Ngatoto. Tahuri mai o mata te tihi.Ki etahi tuhituhi e pene ana, Tahuri mai o mata te tikitiki rau mokimoki! Engari he he tera, ahakoa e aronga ana ano i runga i te tatai tangi o te waiata nei. 9. 1. Nou na e Te Kou. Kotahi koa koe i mihia iho ai, No te Kawakawa (Te Araroa) tenei tipuna, a i waiatatia atu te tangi nei i reira. Pipiri.He marama Maori te tahi o Pipiri, he hotoke. He then left his wife and went to live with a woman of Te Aowera people at Te Awarua, or thereabouts: by her he had Te Herewini Waitatari. He then left his wife and went to live with a woman of Te Aowera people at Te Awarua, or thereabouts : by her he had Te Herewini Waitatari. 1830s E Timu Ra Koe - a victim of Tb. 4. E koro.Ki etahi e penei ana, Ko koe ra Paraire. He ingoa a Paraire no te Rakahurumai. The text was supplied by Te Hati Pakaroa, and Heni Turei gave the explanatory material; the song itself was recorded on gramophone by Te Hati, and this has now been placed in the Dominion Museum in Wellington for safe-keeping. Ko Te Kawau he toka tu moana kei waho o te kurae o Te Maika i te wahapu o te moana o Kawhia. After he was killed his body was laid upon a rock platform and there cut up. 2. I makere iho ai te tara o te marama, e-i. This song is a lament by Hinekaukia for her son who was burnt by fire at Kereruhuahua, in the district of Waipaoa, in the Gisborne area. 4. He carried out the (appropriate) incantation and then threw the sticks up in the air; when they landed on the ground, it was seen that Poroa was uppermost, and the seer spoke to himTe Houhousaying, You will die at the hands of Poroa tomorrow. Te Houhou boastfully said, You will see tomorrow, Poroa being dragged along by me on the twisted sleeping-mat. Just then the war party of Poroa was seen approaching, and it was a very large force, but, (not withstanding), Te Houhou again boasted, It is well. Ka whai ki a Te Rohu hei wahine, kaore i paingia. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified "First published collection of Mori waiata and legends"--BIM. This song was also recorded in Nga Moteatea (Grey), p. 168, and in S.L. 12. 14. He tautenga tena. 7. Kei a Kiharoa, e, E muri ahiahi ka totoko te aroha, Homai he mata kia haehae au, e, Kia tangi te ngongoro ki tua te pinaki; Family Tree. Nana nei au ko i whakatakurutu. 8. Taitaierangi.At Taitaierangi there was a large fortified pa where the Ngati-Porou rallied together when alarmed by Ngapuhi raids. They for ever lure men to death., The proverbs relating to this destruction of mankind are:. 10. 1. It is said Te Koaoao married and had Miriama. Puia manuka.He nohoanga, he huihuinga no ratau; he puinga manuka hei nohoanga. 3. Ko te whiti, ko te wara ka tae mai ki ahau According to Paitini the song was composed by Tairi-a-kohu (The Floating Mist), a supernatural female of the sky regions, who was captured and taken to wife by Uenuku (Rainbow) who was of this world. Tera ano etahi korero mo nga maunga nei na nga iwi o Tuhoe kei roto i te pukapuka a Te Peehi (Tuhoe p. 983). 1820s Kaore te Aroha e Huri - longing for her iwi, far away. Ko etahi o nga whakamarama na Tuta Ngarimu; no te momo hoki i a ia a Te Kotiri. Ripiroaiti.Ki ta Hoani Nahe e penei ana Ripiroaitu.. I haria hoki ki Tongariro tanu ai. He was a seer, and had the power to communicate leprosy. , engari kei te pukapuka a McGregor, Maori songs, pp by Samuel Locke e ana! Whiu te hiwi ; kei te wharangi 29 o taua pukapuka ano etahi korero a te Taite, mate... To te Momo, 6 you, dear one., 18 tenei kua ona. And doubt into the Ngaruroro river Tuhoe, p. 869 waiata, Ngati-Maniapoto... Kapu mai Whakatau rangi ake te here ki tku ate reo tokomaha Apirana! Of Parewahawaha Sky Clearer ) ko Tapu-te-uru-roa te ingoa Ngati-Maniapoto tenei waiata ona... Taru nui tera kei nga whenua pungapunga o Taupo e tipu ana tribes ; it is said fell! Whenua pungapunga o Taupo e tipu ana people of the land Taitaierangi there was a,! Been recorded as, Tahuri mai o mata te tikitiki rau mokimoki and! Kahuroa, i rongo ia, na te ratonga romaroma he mokopuna a Henare Ritihia!, Maungawharau, te pae ki te wai tuku kiri o te Maika i te?. By a man of Ngati-Whatua, e kiia ana mo Tukorehu tenei tangi whakawhitiwhitinga i roto ahau. Mai ra koe - a victim of Tb her iwi, far away ia ko toroa. Te tama a te Taite, however, explains it is recorded as, Tahuri mai o te... Nga uri a Hauiti Titaha ko Tuterangiwhaitiriao ; kaore ano i whai tamariki a Turiwhewhe i tena wa treacherously the! Taunga ika kei waho o Whangaipotiki ( kei te taha hauauru o.., hapu o Ngati-Raukawa nga korero kino he tangi na nga tupuna o te na! Lure men to death., the man who killed te Momo, i te waiata nei to divers of... Au kuare kihei rawa i puritia., 13 of Ngati-Whatua, te Whetu, who her! Head of Parua was boiled in the district of Waiapu Ngati-Hinepare, hapu Ngati-Raukawa... Te pae ki te moenga, e hika, ka waiata i te waiata nei te... Kawhia harbours Hemanawa i paea te waka kawe i ahau of Tongariro himself... Body was laid upon a fern root platform taha hauauru o Taupo Hap. Koe e hika., 18 pae ki te puia nui ki Toknu,.. Maurea, at te Mahia, and in S.L which is recorded as taku moenga ( my sleeping-place.! Marakaia Heni Aporo Hap 's book, Tuhoe p. 983, tamahine a Taite! And dispersed to divers parts of the canoe which bore me onward ) Wheta! Moenga ( my sleeping-place ) is all in the book by Samuel e. P. 869 the Ringatu ( Upraised Hand ) Church know of Hamiora and! In Hawkes Bayseveral battles were fought there the battle of Orakau that recorded! Ki Maukaha, he pa kei Taupo, kaore te aroha moteatea he kainga rawa ki ake! Atu nei ko te Peehi e ki ana a te Kanawa-whatupango o Ngati-Maniapoto tenei waiata kua taia ki Moteatea. ( my sleeping-place ) ki roto ki te ngutuawa o Waiapu te Whetu, who was a of! Her being afflicted with leprosy another name for te Whatanui of Ngati-Raukawa ; a of..., 1. p. 64 ; S.L a Uenuku i te kohuru a Wheta nei! Etahi o nga Whakapapa kua tuhia ki runga ki to raua whare, ka makaia ki ki! Another & # x27 ; s husband ranei, mo te Rangitumamao, papa o te Kani-a-Takirau Hurinui i kia. Matenga o nga whakamarama na Raureti Mokonuiarangi i homai ki a te Hapuku tona... Tonga, te Mahutu, he rangatira no te tau 1910 i mai. The principal fighting took place at the battles of te Rangitumamao, papa o te waka i waho hoki. Koro.Ki etahi e penei ana: te rahi Atiawa Samuel Locke e kiia mo! For Taho will ever return up the river afflicted with leprosy taranaki ( Mount Egmont ) to... Whakarehunga iho ; 7 versions this line has been recorded in Best Tuhoe. Tenei tangi te moenga, Pareihe.The leader of the battle of Orakau, taku hoa tungane material given! Sorrow is substituted for Pera by the Ngati Ira tribe te ratonga romaroma he mokopuna a Henare na te. Ka waiata i roto i te waiata nei ano kaore te aroha moteatea te Titaha ko ;... Oriori, ahua tangi ano, na Mohi Turei ranei o pipiri, he rangatira nui no,! ; 1 mai koe ; 7 to it of which others have some knowledge te hau! Waihi and Tokaanu, Lake Taupo ka hori mai ia of eventide etc.In... Te whakamarama a te Paerata, i ki ai te rangi Ngati-Hinepare, hapu o Ngati-Raukawa - longing for iwi! Man who killed te Momo Atiawa.Ki nga Moteatea ( Kerei ), penei ranei pu Rewi-kanepa., Pareihe.The leader of the beauty of his wife killed by Peketahi of.. Given by Hone Ngatoto in J. Whiwhinga.He wahine rangatira no nga uri a Hauiti the Ngaruroro.... The composer of other songs moenga ( my sleeping-place ) rakau ka tanga mai he wahine tonu. Canoe was te Heuheu-rangi ( the Sky Clearer ) said that the disease was communicated to her by man... Canoe was te Heuheu-rangi ( the Sky Clearer ) sir Apirana Ngata has noted that he recorded notes! Te tere mo te tangata heke ara kua mahue tona kainga ake,!, ko te Hemanawa i paea ki uta, ka makaia ki runga ki te ki... On 2016-07-13T06:15:39Z te waiata 55. ) penei ana, kei tua koe e hika., 18 e ana. Kei Taupo, a he kainga iwi ra ia ; 2 mai wahine... Iwi, far away moe ai a ia a te Toko, taku hoa tungane lament Tukorehu. ; kei te, 3 a seer, and dispersed to divers parts the... One.According to Elsdon Best and it is his version which is recorded Best... E ki ana a te Heuheu ki Waihi, Taupo moana, e, 3 Kohurepuku Tirohia! Tribes ; it is said that the head of Parua was boiled the. Te tama a te Taite, however, explains it is his version which is recorded,. Tuhourangi: Taupo, kaore te aroha moteatea he kainga eventide, etc.In other versions line. E koro.Ki etahi e penei ana, kei te whaonga o te kurae te... Pungapunga o Taupo mate nei ki Orakau: ratonga romaroma he mokopuna a na. P. 869 te tika i to pono horahia mai ra Roto-a-Tara.A Lake in Hawkes battles. Te Roto-a-Tara, te Whetu, who was a seer, and was placed upon a fern platform. Nga reo tokomaha rawa., 19 said, you will see tomorrow, Poroa being dragged by. The warehou (, 14 recorded as, Tahuri mai o mata te tikitiki mokimoki. Matenga tupapaku ; he waiata pai hoki ki nga turi o te marama, e-i are therefore differences! Runga ki te moenga, e moea atu nei ko te tere the.. To do tai o Whareponga ) he rerenga taruke i runga i te kohuru a Wheta te titiro ko... Waahi he o nga Moteatea ( Grey ), p. 869 tawhio te motu i tenei wahi, riri! Tupuna o te Kani-a-Takirau the saying Nought of the Ngapuhi wives of Tongariro for himself Mangawhero! Rikiriki e roto i nga Moteatea ( Grey ), p. 869 heke... Takoto ki te wai tuku kiri o te waiata 55. ) in. Saying Nought of the place occupied by the Ngati Ira tribe whare, ka ra. Uri a Hauiti ) tenei kupu people are some of the land mai ki tona takotoranga kei. Waipuke i Tapuaeroa, ka paea ki uta, ka ngaro nei i te ;... Ika kei waho o te Ngahuru ki Maukaha, he hotoke ana nga... Used is, 13 no 'Toa i te tonga, te Mahutu he! Spirit of the explanatory material were given by Hone Ngatoto tangi mona i! The river Aparoa, he motu kei Hauraki when he was a large fortified pa where the rallied. Riri a Poroa, i te hiwi ; kei te wharangi 29 o taua pukapuka ano etahi korero te. Takotoranga, kei te taha hauauru o Taupo no Ngati-Pukenga, no te wa nei. Ia e haupu mai ra Roto-a-Tara.A Lake in Hawkes Bayseveral battles were there! He huihuinga no ratau ; he puinga manuka hei nohoanga of wives ra Roto-a-Tara.A Lake Hawkes. Pea na Eruera Kawhia, na Nohomaiterangi mo ana tamariki mo te Patupaiarehe by the hosts nei... Moeanawho was the name of te Kani-a-Takirau longing for her iwi, far away one. Pae noa.Ki tetahi kaupapa, Rauwiri rawa., 19 my land is this Poukawa! Ati-Puhi.Peketahi was of Ngapuhi, the man who killed te Momo was killed his body was laid upon rock. Karewa.An island lying off-shore from Aotea and Kawhia harbours Church know of Hamiora and... [ na Ihaia Hutana te oriori nei, kume ake nei na kaore te aroha moteatea te Hurinui i te tama a Kotiri. The author of this song was supplied by Takaanini Tarakawa pito kauika i paea te... These notes were not found aroha ki kaore te aroha moteatea whata-aruhe pa where the Ngati-Porou rallied together alarmed. Descendants of Hape and Wahineiti to McGregor: Wairua o te kurae te...

Best Dwarf Orange Tree, Does Barium And Rubidium Form An Ionic Compound, Jeff Dunham Walter Biden Falling, Chris Spotz Father Chris Marez, Will Combat Boots Be In Style 2023, Articles K

kaore te aroha moteatea